Skip to main content

Virksomheder

Ønsker I at øge trivslen for jeres medarbejdere?
Ønsker I at opkvalificere medarbejdernes læse- og skrivekompetencer?

Ordblindhed kan medføre store udfordringer personligt, socialt og fagligt.

Læsevanskeligheder kan have store konsekvenser for medarbejderens personlige trivsel. Mange har oplevet følelsen af nederlag i løbet af skoletiden på grund af faglige udfordringer, som de var ude af stand til at honorere. Andre har på grund af ordblindheden opgivet at være med i fællesskabet på lige fod med andre. Måske er det værste afhængigheden af andre, når læsekompetencerne ikke slår til.

For ordblinde medarbejdere kan det være vanskeligt at udføre arbejdsopgaver, hvor læsning og skrivning indgår som en del af arbejdsprocessen. Der findes dog flere tiltag, der kan støtte medarbejderne på arbejdspladsen, således at de får hjælp til deres udfordringer med læsning og skrivning.

Undervisning på arbejdspladsen
Har I på jeres virksomhed et ønske om at opkvalificere medarbejderes læse-og skrivekompetencer?
Vi tilbyder undervisning på virksomheden i forbindelse med medarbejderens arbejdstid. Undervisningen vil være individuelt tilrettelagt og 100% målrettet den enkelte medarbejders behov. Derfor tilbyder vi udelukkende 1:1 undervisning.

Vi tilbyder undervisning i læsning, stavning samt undervisning i brugen af relevante digitale hjælpemidler i forhold til ordblindhed.

Læs mere under fanen “Vi tilbyder“.