Udvidet læsetest

Det kan være relevant at tage en udvidet læsetest, når der er behov for en nærmere kortlægning af dine (eller en kursists) overordnede strategier, arbejdsmåder og specifikke problemer i forbindelse med læsning.

På baggrund af læsetesten, kan vi målrette en undervisningsindsats til dine individuelle styrker og svagheder. Prøven kan også fungere som et led i den løbende evaluering af dit undervisningsforløb.

Vi kan tilbyde forskellige typer læsetest.