Skip to main content

Tapping

Mikael Højbjerg, læsevejleder og ordblindelærer, og Thomas Mose har lavet undervisningsmaterialet “Fingernemt”. De underviser selv elever med ordblindhed og læsevanskeligheder.

Med tapping tilføjer man en ekstra dimension til traditionel læseundervisning, hvor man typisk ser ordet, læser det og siger det. Med tapping får man en fysisk fornemmelse for sproglydene og deres rækkefølge i ord. Som forfatterne udtaler, får man som bruger ”nogle ekstra knager at hænge sin viden på”.

Opmærksomhedstræning
Det er vigtigt at skærpe opmærksomheden i forhold til sprog og lyd. Det talte sprog er opbygget af nogle lyde, som går igen i skriftsproget. Det har man i undervisning haft fokus på i mange år, men med tappe-teknikken kan man tilføje en ekstra kinæstetisk dimension, når lydene skal sættes sammen i ordlæsning og stavning.

Gode teknikker og intensiv træning er forudsætning for effektiv indlæring. Men efterfølgende er det særdeles vigtigt at være vedholdende i brugen af de strategier og teknikker, man har indlært.