Skip to main content

Staveundervisning

Hos os får du undervisning om stavning! Ikke kun stave-undervisning, som du måske har været vant til med diktat og staveord. Derimod får du undervisning på en ny og mere virkelighedsnær måde. Du lærer at opdage staveregler, fordi undervisningen for en stor del tager udgangspunkt i tekster, du selv vælger at læse (evt. også skrive) – altså den hverdag og virkelighed, du bevæger dig i.
Vi undersøger, hvordan sproget er bygget op, og du lærer at opdage og anvende brugbare strategier og staveregler.
For at kunne målrette undervisningen præcist efter dit behov, vil vi typisk lave en kort stavetest. Derefter lægger vi en individuel plan for din undervisning.

Der er også mulighed for at tilkøbe en mere omfattende ST-stavetest. Den vil meget præcist kunne afdække svage punkter i din stavning.