Skip to main content

ST – stavetest

En ST-stavetest vil kunne afdække og belyse de enkelte områder af dine stavekompetencer. Dine stærke og svage sider vil blive afdækket. Derigennem bliver det tydeligt, hvor der er behov for undervisning. Testene er tilpasset forskellige niveauer.