Skip to main content

Praktiske FAQ

Hvor lang tid?

Svar: I nogle tilfælde med lettere og mere specifikke vanskeligheder vil resultaterne – med den rette indsats – vise sig meget hurtigt efter bare fem til femten lektioner.

Mange oplever, at deres læseudvikling af forskellige grunde har været mangelfuld eller helt gik i stå på et tidligt tidspunkt i deres skoletid.

Andre oplever, at der er massive blokeringer, som gennem hele skoletiden – og måske gennem voksenlivet – har gjort det umuligt for dem at knække læsekoden. Her skal man regne med undervisning mindst halvandet år.

Men den meget systematiske undervisning kædet sammen med aftalt regelmæssig træning hjemme gør, at vi kan garantere resultat af læse- og staveundervisningen.

På det første gratis og helt uforpligtende møde tilbyder jeg dig at lave en gratis læsetest. Herudfra vurderes behovet for undervisning, og jeg giver mit forslag til den bedste og billigste løsning.

Sted og tid?

Svar: Undervisningen foregår som oftest på min hjemmeadresse Furvej 36, 7800 Skive.

Hvis køb af undervisning aftales med din arbejdsgiver, tilbyder vi undervisning på arbejdspladsen.

Al undervisning skemalægges individuelt. Som udgangspunkt lægges undervisningen mellem kl 9.00 og kl 18.00 på hverdage. Vi tager i udstrakt grad hensyn til din arbejdstid og kalender i øvrigt. Der kan i særlige tilfælde aftales undervisning i ferier og weekender.

Kan der meldes afbud?

Svar: Ja, men afbud skal meddeles inden kl. 9.00 samme dag, på mail eller SMS. Ved senere eller manglende afbud vil lektionen blive faktureret.

Hvorfor vælge et ’MODUL’?

Svar: Det er relevant, hvis det er de helt grundlæggende læseteknikker, du har brug for at lære. Det kan helt basalt være, at vi skal tilbage og opnå sikker afkodning af lydrette ord. Er det der, usikkerheden er opstået – så er det der, undervisningen starter. Vi tager i så fald afsæt i MODUL 1.

Når det er det rent læsetekniske, det handler om, arbejder vi hele tiden ud fra Alkalærs ’LÆSETRAPPE’ – hvor vi præcist kan gå ind og se, hvilket trin på trappen, man som læser er nået til.
Viser det sig – gennem det, du beskriver og gennem den gratis læsetest – at det er andre steder på ’LÆSETRAPPEN’, at usikkerheden ligger – så er det der, vi sætter ind.

Mange gange viser det sig, at man sagtens kan læse de fleste ord i en tekst, men at det alligevel er svært at få noget ud af det, man læser. Det kan bl.a. være fordi, der er opstået ’huller’ på vejen op ad LÆSETRAPPEN. Der er trin i læseudviklingen, som man ikke har fået med, da man i sin tid skulle lære at læse.

Måske er læsningen aldrig blevet ’automatiseret’. Det har den konsekvens, at læsehastigheden er stærkt begrænset.
Der kan også være ’udfordringer i forhold til ’læseforståelsen’, så indholdet går tabt. Det er altså vigtigt at få afdækket – så præcist som muligt – hvad, der ligger til grund for dine læsevanskeligheder.

Derfor tilbyder jeg altid et uforpligtende møde og en gratis læsetest, så vi kan finde ud af, hvor vi skal sætte ind. Jeg anbefaler herudfra, hvordan du bedst – men også billigst – kan komme videre og styrke dine læsekompetencer.