Skip to main content

Det er aldrig for sent!

Fra voksen analfabet til læser som 30-årig
Læs Mathias’ utrolige historie

Tidligt i folkeskolen stod det klart, at det med læsning skulle blive svært for mig. Den almindelige klasseundervisning hjalp mig ikke. Gennem nogle år blev jeg tilbudt specialundervisning. Da det åbenbart heller ikke resulterede i, at jeg fik knækket læsekoden, og min motivation for at lære det efterhånden var lig nul, opgav man i skolen at lære mig at læse.

Efter folkeskolen var jeg 2 år på ordblindeefterskole i håbet om, at det der ville lykkes mig at blive læser. Jeg fik lært at bruge forskellige tekniske hjælpemidler i forhold til min ordblindhed. Det blev af afgørende betydning for mig videre frem. Men heller ikke her lykkedes det mig at lære at læse.

Heller ikke et tredje år på en anden efterskole hjalp mig til at knække koden. I forbindelse med mit senere job som håndværker blev jeg i en ledighedsperiode henvist til AOF’ ordblindeundervisning. Men efter 3 måneders undervisning stoppede jeg. Igen uden resultat.

En bekendt fortalte mig om Agna og LÆS OG LÆR Skive. Jeg takkede ja til tilbuddet om et gratis og uforpligtende møde. Jeg var ude af stand til at læse selv de enkleste ord. Jeg kunne ikke sætte to bogstaver sammen og få det til at give mening. Heldigvis tog vi begge udfordringen op og gik i gang med undervisningen. Det skal dog siges, at jeg på forhånd var yderst skeptisk. Den helt utrolige systematik og grundighed har gjort, at jeg i dag har knækket læsekoden. Den store respekt og fleksibilitet, som jeg har mødt hos LÆS OG LÆR Skive, har hjulpet mig til at holde fast i målet. Der ligger stadig et arbejde forude, men jeg er godt på vej op ad den såkaldte Læsetrappe og kan sætte nye mål for fremtiden.

Som Agna siger: det er aldrig for sent at blive en god læser!

Mathias, 30 år