Skip to main content

Alkalær-metoden

I mange tilfælde vil undervisningen bygge på Alkalær-metoden og arbejde ud fra Alkalærs Læsetrappe. Det er en metode, som sikrer, at der ikke er ’huller’ i det, du har lært. Det kan vi sikre, fordi indlæringen sker særdeles systematisk og grundigt trin for trin.

Det grundlæggende i metoden er arbejdet med bogstavernes lyde.

Hvis der ikke arbejdes tilstrækkelig grundigt med dette område, bliver læsekompetencen særdeles mangelfuld. I værste fald lykkes det slet ikke at knække læsekoden.

I den individuelt tilpassede undervisning efter Alkalær metoden anvendes materialer, som købes direkte fra forlaget. Modtager du undervisning hos os, kan materialer købes til en favorabel elevpris.

Modul 1
– søde ord

Modul 1 består af ”Læsetrappens” fire første trin: bogstavernes navne og former, bogstavernes lyde, lydrette ord og konsonantklynger.
Her arbejder vi udelukkende med 100% lydrette ord med 2 til 15 bogstaver. Der arbejdes og trænes kun én ting ad gangen, og du går ikke videre op ad ”Læsetrappen”, før alt er sikkert indlært.

Modul 1 består af 8-10 lektioners undervisning. Hvis der er behov for yderligere undervisning for at sikre, at indholdet i et modul er sikkert indlært, kan der tilkøbes enkeltlektioner.

Dertil kommer den daglige træning hjemme.
Efter Modul 1 er du klar til Modul 2.

Modul 2
– Drilleord 1

Modul 2 består af ”Læsetrappens” 5. og 6. trin: ”Det hemmelige alfabet” og de 120 mest anvendte ord. På dette modul præsenteres du for ”drilleord” – ord, der ikke længere følger det lydlige princip, hvor der er sammenhæng mellem stavemåde, læsemåde og lyd. De nye sproglyde i det hemmelige alfabet, som du lærer på dette modul, er lyde, som bruges til at læse og stave de 120 mest anvendte ord i det danske sprog. Også her følges princippet om at indlære 1 trin ad gangen.

Modul 2 består af 8-10 undervisningsgange. Foruden den daglige træning hjemme. Hvis der er behov for yderligere undervisning for at sikre, at indholdet i et modul er sikkert indlært, kan der tilkøbes enkeltlektioner.

Nu er du klar til Modul 3.

Modul 3
– Drilleord 2

Modul 3 består af ”Læsetrappens” 7. og 8. trin: stumme bogstaver og konsonantskift. Her får du en grundig gennemgang af konsonantskift, og du lærer at bruge det i praksis.
I dette modul går vi i gang med at arbejde med den anden vigtige del af læsningen, nemlig læseforståelsen.

Modul 3 består af 8-10 undervisningsgange. Du skal påregne daglig træning hjemme. Hvis der er behov for yderligere undervisning for at sikre, at indholdet i et modul er sikkert indlært, kan der tilkøbes enkeltlektioner.

Du er nu klar til Modul 4.

Modul 4
– Drilleord 3

Modul 4 består af ”Læsetrappens” sidste trin fra 9-12 og omhandler vokalrækkerne, som hos Alkalær kaldes for ”Tarzan-”, ”Godmorgen-” og ”Kast-op-vokaler”. I dette modul har vi samtidig øget fokus på læseforståelse og læserutine. Vokalrækkerne giver dig et overblik over vokalerne og deres lydmæssige forbindelser. Vokalrækkerne er et redskab, der giver overblik over og forståelse af vokallydene, og hvorfor ord noteres med en vokal men ofte udtales med en anden.

På toppen af ”Læsetrappen” er det tid til træning, træning, træning. Du opnår læserutinen ved at læse meget og meget forskelligt litteratur. Derigennem kan du gøre din læsning fuldstændig automatiseret.

Modul 4 består af 8-10 undervisningsgange. Herudover forventes daglig træning og læsning hjemme. Hvis der er behov for yderligere undervisning for at sikre, at indholdet i et modul er sikkert indlært, kan der tilkøbes enkeltlektioner.

Nu er du klar til Modul 5.

Modul 5 omhandler undervisning i læseforståelse.

I den individuelt tilpassede undervisning efter Alkalær metoden anvendes materialer, som købes direkte fra forlaget. Modtager du undervisning hos os, kan materialer købes til en favorabel elevpris.

Elevpriser på undervisningsmaterialer fra Alkalær

Hvert undervisningsmodul er baseret på nogle undervisningsmaterialer fra Alkalær som er nødvendige for undervisningen. Materialerne leveres af Alkalær og koster som følgende, såfremt man er tilknyttet en privatunderviser:

 • Modul 1: Søde ord mappe 800,- + bøger 500,- + spil 200,- = kr. 1.500,-
 • Modul 2: Drilleord 1 mappe 800,- + bøger 500,- + spil 300,- = kr. 1.600,-
 • Modul 3: Drilleord 2 mappe 800,- + bøger 500,- = kr. 1.300,-
 • Modul 4: Drilleord 3 mappe 800,- = kr. 800,-
 • Modul 5: Læseforståelse = kr. 200,-
 • Modul 6: Stave 1 mappe = kr. 800,-
 • Modul 7: Stave 2 mappe = kr. 800,-

Dertil anbefales det at købe “Alkalærs staveplade“.

Læsetrappe

Alkalær’s Læsetrappe er en kronologisk rækkefølge af de naturlige læsetrappe-trin, som enhver læseelev skal igennem for at blive sikker læser. De vigtigste trin er:

 1. Bogstavernes lyde
 2. Lydrette ord
 3. Det hemmelige alfabet (de ikke-alfabetiske lyde)
 4. Vokal -og konsonantskift.

Undervisningen er fonologisk baseret. Det betyder, at det grundlæggende i metoden er arbejdet med bogstavernes lyde.

Når læsning af lydrette ord er sikkert indlært, går eleven videre ad Læsetrappens næste trin.

Eleven arbejder således med én ting ad gangen, som gøres helt færdigt og er sikkert indlært, inden der fortsættes med næste trin på Læsetrappen.